Inneklima

Inneklima måler

Inneklima måler som kan måle på en rekke kjente parametere og gasser. Ventilasjonsmåler for lufthastighet, temperatur, luftfuktighet, CO, CO2, atmosfærisk trykk og mange andre profesjonelle måleinstrumenter tilgjengelig.

  • Vis produkter i rutenettvisning
  • Se produktet i listevisning