Kalibrering

Kalibrering av måleinstrumenter

Har du behov for kalibrering av et måleinstrument, så ta kontakt for en uforpliktende prat om ditt behov.

I samarbeid med våre leverandører utfører vi reparasjon, justering, service og kalibrering av måleinstrumenter, måleutstyr og målesystemer. Vi har et eget serviceverksted med reservedeler og vil raskt kunne foreta de fleste reparasjoner. Dersom vi mangler reservedeler vil vi bestille dette fra våre leverandører. Ved kompliserte reparasjoner vil vi også kunne sende måleinstrumentet til vår leverandør for reparasjon.

Samsvarssertifikat og kalibreringsertifikat
Vi kan levere sporbart  samsvarssertifikat eller kalibreringssertifikat med måleinstrumenter som er kalibrert.

Kalibreringssertifikat fra akkreditert laboratorium
Mange av våre måleinstrumenter kan leveres med kalibreringssertifikat fra et akkreditert laboratorium. Prisen for dette sertifikatet vil være avhengig av hvilke og antallet kalibreringspunkter som sertifikatet inneholder.

UKAS

 

Kalibratorer
Vi tilbyr også nøyaktige måleinstrumenter med kalibreringssertifikat fra akkreditert laboratorium som er beregnet til å kalibrere andre tilsvarende måleinstrumenter.

Regelmessig kalibrering og vedlikehold
Regelmessig kalibrering og vedlikehold av måleinstrumenter og målesystemer er en viktig del av de fleste bedrifters kvalitetssikringssystem. Dette sikrer at målinger av kritiske verdier til enhver tid vil være korrekte.  Vi kan tilby avtale om regelmessig kalibrering og vedlikehold av måleinstrumenter og målesystemer. Dette innebærer at vi gir beskjed om når instrumentet eller systemet bør kalibreres. Etter kalibrering utsteder vi et samsvarssertifikat eller et kalibreringssertifikat dersom dette ønskes, som et bevis på en godkjent kalibrering av måleinstrument.

Vi gjennomfører kalibrering på en rekke måleinstrumenter. Under følger en liste med utvalgte av disse, om du ikke finner ditt måleinstrument så ta kontakt.

Vi kalibrerer blant annet følgende måleinstrumenter:

 • Temperaturmålere
 • Temperaturfølere
 • Temperaturkalibratorer
 • Fuktmålere
 • Luftfuktighetsmålere
 • Lydmålere
 • pH-målere
 • Dataloggere
 • Trykkmålere
 • Restoksygenmålere
 • Vekter
 • ATP-målere

 

Kalibrering