Kalibrering

Kalibrering av måleinstrumenter

Har du behov for kalibrering av et måleinstrument, så ta kontakt for en uforpliktende prat om ditt behov. I samarbeid med våre leverandører utfører vi reparasjon, justering, service og kalibrering av måleinstrumenter, måleutstyr og målesystemer. Vi har et eget serviceverksted med reservedeler og vil raskt kunne foreta de fleste reparasjoner. Dersom vi mangler reservedeler vil vi bestille dette fra våre leverandører. Ved kompliserte reparasjoner vil vi også kunne sende måleinstrumentet til vår leverandør for reparasjon.

Rask kalibrering: Vi garanterer en rask kalibrering av ditt måleinstrument! Ved innlevering av måleinstrumenter vil vi kalibrere samme dag eller dagen etter mottatt instrument. Hvis du vil forsikre deg om rask frakt av ditt måleinstrument til oss, så ta kontakt slik at vi kan ordne frakten for deg.

Samsvarssertifikat og kalibreringssertifikat: Vi kan levere sporbart samsvarssertifikat eller kalibreringssertifikat med måleinstrumenter som er kalibrert.

Kalibreringssertifikat fra akkreditert laboratorium: Mange av våre måleinstrumenter kan leveres med kalibreringssertifikat fra et akkreditert laboratorium. Prisen for dette sertifikatet vil være avhengig av hvilke og antallet kalibreringspunkter som sertifikatet inneholder for måleutstyret. UKAS

Kalibratorer: Vi tilbyr også nøyaktige måleinstrumenter med kalibreringssertifikat fra akkreditert laboratorium som er beregnet til å kalibrere andre tilsvarende måleinstrumenter.

Regelmessig kalibrering og vedlikehold: Regelmessig kalibrering og vedlikehold av måleinstrumenter og målesystemer er en viktig del av de fleste bedrifters kvalitetssikringssystem. Dette sikrer at målinger av kritiske verdier til enhver tid vil være korrekte.  Vi kan tilby avtale om regelmessig kalibrering og vedlikehold av måleinstrumenter og målesystemer. Dette innebærer at vi gir beskjed om når instrumentet eller systemet bør kalibreres. Etter kalibrering utsteder vi et samsvarssertifikat eller et kalibreringssertifikat dersom dette ønskes, som et bevis på en godkjent kalibrering av måleinstrument. Vi setter også på et gyldig kalibreringsklistremerke som viser datert tid for gjennomført kalibrering, samt gyldighet. Vi gjennomfører kalibrering på en rekke måleinstrumenter. Under følger en liste med utvalgte av disse, om du ikke finner ditt måleinstrument så ta kontakt.

Vi kalibrerer blant annet følgende måleinstrumenter:

 • Temperaturmålere
 • Termometer
 • Temperaturfølere
 • Temperaturkalibratorer
 • Temperaturloggere
 • Gassmåler
 • Fuktmålere
 • Luftfuktighetsmålere
 • Lydmålere
 • pH-målere
 • Konduktivitetsmålere
 • Dataloggere
 • Trykkmålere
 • Restoksygenmålere
 • Vekter
 • ATP-målere
 • Refraktometer
 • Fotometer
 • Spektrofotometer

Kalibrering