Salgsbetingelser for bedriftskunde

 

1. Salgsbetingelser
Disse salgsbetingelsene gjelder ved kjøp fra Impex Produkter AS.

2. Partene
Selger:
Firmanavn: Impex Produkter AS
Kontaktadresse: Gamle Drammensvei 107, 1363 HØVIK
E-post: info@impex.no
Telefonnummer: 22 32 77 20
Telefaksnummer: 22 32 77 25
Organisasjonsnummer: NO 939 532 129 MVA
Kjøper er den person som foretar bestillingen. Kjøper må oppholde seg i Norge og være over 18 år.

3. Kundedata
Alle data som kjøper registrerer i selgers nettbutikk vil ikke bli delt med eller solgt til en tredjepart. Registrerte data vil bli oppbevart ifølge norsk lov. Se personvernerklæring her.

4. Priser
Prisene er i norske kroner og miljøavgifter er inkludert. Merverdiavgift og forsendelseskostnader er ikke inkludert og kommer i tillegg til prisen.

5. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindene for begge parter når kjøpers bestilling er mottatt av selgeren.

6. Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, vil selgeren bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. Kjøperen tar kontakt med selger så snart som mulig dersom dersom det ikke er samsvar mellom ordrebekreftelsen og bestillingen.

7. Betaling
For kjøper som innvilges kreditt skal betaling finne sted minimum 30 dager etter levering av varen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, vil kjøpesummen bli belastet når varen er sendt. Selger er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom nettbutikken.
 
8. Levering
Leveringstid baseres på informasjon fra våre leverandører og er antatt til det tidspunkt som er angitt i bestillingsbekreftelsen.
 
9. Garanti
Garantitiden gjelder fra leveringsdato og er 12 måneder for måleinstrumenter og 3 måneder for følere og prober dersom annet ikke er oppgitt. Garantien gjelder ved material- eller fabrikasjonsfeil. Ved garanti vil produktet repareres eller byttes.
 
10. Reparasjon
Reparasjon som ikke dekkes av garanti dekkes av kjøperen. Fraktkostnader dekkes av kjøper ved reparasjon som ikke dekkes av garanti.

11. Kansellering
Alle bestillinger kan kanselleres før varen er sendt.

12. Retur
Varen kan returneres selger i inntil 30 dager etter at kjøper har mottatt varen.  Varen med emballasje skal være i samme tilstand ved retur som da kjøper mottok varen. Kreditering og refundering vil finne sted innen 15 dager etter at selger har mottatt den returnerte varen.

13. Salgspant
Leverte varer forblir selgers eiendom inntil de er betalt i sin helhet. Salgspant er tatt i varene i henhold til Panteloven.

14. Følgeskader
Selgeren påtar seg intet ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli voldt på grunn av forsinket levering, feil eller mangler ved varen.
 
15. Tvister
Disse betingelser gjelder dersom de ikke strider mot gjeldende lovbestemmelser eller annet er blitt skriftlig bekreftet av selger. Eventuelle tvister under denne avtale skal så vidt mulig søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, avtales Oslo byrett som verneting for en rettstvist.