Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Impex Produkter AS ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresser, telefonnummer, e-postadresse og kjøpshistorikk.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via vår nettbutikk,  e-post, telefon eller post.

Vi benytter kjøpshistorikk til å kunne gi veiledning, anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresser, telefon og e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene og kjøpshistorikk til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon eller post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider eller til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies og Google Analytics på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her: https://www.datatilsynet.no/samfunnsomrader/internett-og-apper/cookies/

Produktinformasjon og nyhetsbrev

For å kunne sende deg informasjon om våre produkter og nyhetsbrev med tilbud trenger vi ditt samtykke. E-postadressen din lagres i egne databaser. Den deles ikke med andre og den slettes når du måtte ønske dette eller dersom e-postadressen ikke er aktiv.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne frakte varene utleveres nødvendige opplysninger til Bring eller Posten

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister. Opplysningene vil slettes når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble innhentet for eller når vi ikke er forpliktet til å lagre disse i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Tor S. Rande er vårt personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll på vår nettbutikk.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

E-post: info@impex.no

Impex Produkter AS

Gamle Drammensvei 107

1363 HØVIK