Hanna HI5522-02 multiinstrument med ISE

kr 17 752,00
(kr 22 190,00 inkl. mva)

Måler pH (mV), ISE, konduktivitet, ORP, TDS, salinitet, temperatur og motstand.

Beskrivelse

Hanna HI5522 multiinstrument med ISE

Hanna HI5522 er et multiinstrument i bordmodell beregnet for profesjonelle laboratoriemålinger. Måleinstrumentet kan måle på pH, ORP, ledningsevne, TDS, motstand, salinitet og temperatur samt velge ISE målinger for valg av enheter det skal måles i. Dette inkluderer ppt, g/L, mg/mL, ppm, mg/L, μg/L, ppb, μg/L, mg/mL, M, mol/L, mmol/L, %w/v samt en bruker definert enhet. Måleren har meget høy oppløsning og nøyaktighet for samtlige parametere, se tabell nedenfor. Med 2 innganger kan instrumentet måle på 2 parametere samtidig og har også muligheten til å logge måleresultater og lagre de til internminnet. Det er plass til totalt 100 000 loggepunkter og disse kan senere overføres til PC om ønskelig.

Instrumentet leveres med HI1131B pH-probe, HI76312 konduktivitetsprobe og temperaturproben HI7662-T. Det kompenseres for temperaturvariasjoner med den separate temperaturproben eller fra den innebygde temperatursensoren til konduktivitetsproben. HI5522 leveres også med elektrodeholder, pH 4,01 buffer, pH 7.01 buffer, rengjøringsvæske (2), 3,5 M KCl elektrolyttløsning (30 mL), strømadapter og brukermanual. HI5522 har CAL Check™-funksjonen som varsler brukeren om mulige problemer under kalibrering, dersom bufferen er forurenset eller proben må rengjøres. Enheten kan også benyttes for måling av redox/redoks.

Måleren har følgende spesifikasjoner:
Måleområde for pH: – 2,000 til 20,000 pH / – 2,00 pH til 20,00 pH / – 2,0 pH til 20,0.
Måleområde for ORP: ± 2000 mV (pH – mV) / ± 2000 mV (ORP).
Måleområde for temperatur: – 20,0°C til 120,0°C.
Måleområde for ISE: 1 x 10-6 to 9,99 x 10^10 konsentrasjon
Måleområde for konduktivitet: 0,000 til 9,999 μS/cm; 10,00 til 99,99 μS/cm; 100,0 til 999,9 μS/cm; 1,000 til 9,999 mS/cm; 10,00 til 99,99 mS/cm; 100,0 til 1000,0 mS/cm
Måleområde for TDS: 0,000 til 9,999 ppm; 10,00 til 99,99 ppm; 100,0 til 999,9 ppm; 1,000 til 9,999 ppt; 10,00 til 99,99 ppt; 100,0 til 400,0 ppt faktisk TDS* (med 1,00 faktor)
Måleområde for motstand: 1,0 til 99,9 Ω•cm; 100 til 999 Ω•cm; 1,00 to 9,99 kΩ•cm; 10,0 til 99,9 kΩ•cm; 100 til 999 kΩ•cm; 1,00 til 9,99 MΩ•cm; 10,0 til 100,0 MΩ•cm
Måleområde for salinitet: Praktisk skala: 0,00 til 42,00 psu; sjøvannskala: 0,00 til 80,00 ppt; prosent skala: 0,0 til 400,0%
Oppløsning pH: 0,001 / 0,01 pH / 0,1 pH
Oppløsning ORP: 0,1 mV
Oppløsning temperatur: 0,1°C
Oppløsning ISE: 1; 0,1; 0,01; 0,001 konsentrasjon
Oppløsning konduktivitet: 0,001 μS/cm; 0,01 μS/cm; 0,1 μS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm
Oppløsning TDS: 0,001 ppm; 0,01 ppm; 0,1 ppm; 0,001 ppt; 0,01 ppt; 0,1 ppt
Oppløsning motstand: 0,1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0,01 kΩ•cm; 0,1 kΩ•cm; 1 kΩ•cm; 0,01 MΩ•cm; 0,1 MΩ•cm
Oppløsning salinitet: 0,01 for praktisk skala og sjøvannskala; 0.1% for prosent skala
Nøyaktighet pH: ± 0,002 pH / ± 0,01 pH / ± 0,1 pH.
Nøyaktighet ORP: ± 0,2 mV ±1 LSD (pH-mV)  / ± 0,2 mV ±1 LSD (ORP)
Nøyaktighet temperatur: ± 0,2°C
Nøyaktighet ISE: ±0,5% (monovalente ioner); ±1% (divalente ioner)
Nøyaktighet konduktivitet: ±1% av lesning (±0,01 μS/cm)
Nøyaktighet TDS: ±1% av lesning (±0,01 ppm)
Nøyaktighet motstand: ±2% av lesning (±1 Ω•cm)
Nøyaktighet salinitet: ±1% av lesning
Temperaturkompensasjon: Automatisk fra -20 °C opp til 120 °C
Kalibrering pH: Opp til 5-punktskalibrering fra 8 tilgjengelige buffere

Tilleggsinformasjon

Vekt 3 kg
Produsent

Tilkobling

BNC

Temperatur

100 °C, 80 °C, 70 °C, 60 °C, 50 °C, 20 °C, 0 °C, -5 °C, -18 °C

Kan brukes for måling av salt i sjøvann:

Ja

Ekstern/intern elektrode

Ekstern

Håndholdt/stasjonær:

Stasjonær

Velg kabellengde

1 meter

ATC

Ja

Utbyttbar elektrode

Ja

Tilbehør

Brosjyre

Hanna HI5522 multiinstrument

Manual

Hanna Hi5521 og 5522 multiinstrument