Renholdskontroll

Renholdskontroll

Renholdskontroll med en ATP-måler av meget høy kvalitet. Mål bakterier ved enkel svabering av underlaget og gjennomfør måling på under 10 sekunder.

  • Vis produkter i rutenettvisning
  • Se produktet i listevisning