Sollyslogger

Sollyslogger av høy kvalitet

Sollyslogger lar brukeren ha kontroll over sollysnivået helt uten bekymringer. Man kan sette opp alarmgrenser for hva somn er for mye eller for lite lys, og motta varsel på epost, pushvarsel i app eller sms.

  • Vis produkter i rutenettvisning
  • Se produktet i listevisning