ATP-måler

Hva er ATP verdier og hva brukes en ATP-måler til?

En ATP-måler brukes til å ta måling av hvor mye bakterier det finnes på et området eller en flate. ATP kommer fra ordet adenosintrifosfat som er et molekyl man finner i alle levende celler. Anbefalte verdier for ATP der vi mennesker er og tar, bør være under 1000 og for steder hvor mat blir spist/tilberedt bør nivået være under 500. Å gjøre en bakteriemåling er veldig enkelt med vår bærbare ATP-måler, Kikkoman Lumitester PD-30. Man svaberer et underlag (drar en våt svaber langs en flate) for oppsamling av bakterier og putter den inn i målekammeret til hygienemåleren. Måleren vil da måle innholdet av ATP i prøven, og oppgi den med en tallverdi oppgitt i RLU. RLU står for relativ-lys-enhet og kommer av at bakterieprøven blir gjennombelyst av måleinstrumentet. Det er denne gjennombelysningen som gir grunnlaget for analysen av ATP verdiene.

ATP-målere til hygienekontroll og vannanalyse

Våre produsenter av prisgunstige ATP-målere er: Kikkoman og Macherey-Nagel

  • Vis produkter i rutenettvisning
  • Se produktet i listevisning