ATP-måler

Hva er ATP verdier og hva brukes en ATP-måler til?

En ATP-måler brukes til å ta måling av hvor mange levende celler det finnes på et området eller i en væske. ATP kommer fra ordet adenosintrifosfat som er et molekyl man finner i alle levende celler. Å gjøre en bakteriemåling er veldig enkelt med våre bærbare ATP-målere Kikkoman Lumitester PD-30 og Kikkoman Lumitester Smart. Man svaberer et område (drar en våt svaber frem og tilbake over en flate) for oppsamling av bakterier. Deretter putter man svaberen i målekammeret til ATP-måleren. ATP-måleren vil da måle innholdet i prøven i løpet av 10 sekunder, og oppgi den med en tallverdi oppgitt i RLU. RLU står for relativ-lys-enhet og kommer av at bakterieprøven blir gjennombelyst av måleinstrumentet. Anbefalte verdier målt på flater etter rengjøring, der vi mennesker er og tar samt skjærebrett, bør være under 500 RLU. Egnede verdier for steder hvor mat blir oppbevart, tilberedt eller spist, slik som blant annet boller og kjøkkenbenker, bør verdien være under 200 RLU. ATP prøver måles meget raskt og enkelt i åpningen på toppen av instrumentet (må vippes opp).

ATP-målere til hygienekontroll og vannanalyse

Våre ATP-målere er produsert av Kikkoman, som har to modeller til hygienekontroll, og Macherey-Nagel, som har en spesialmodell til vannanalyse.

  • Vis produkter i rutenettvisning
  • Se produktet i listevisning