ATP-måler

Hva er ATP verdier og hva brukes en ATP-måler til?

En ATP-måler brukes til å ta måling av hvor mange celler det finnes på et området eller i en væske. ATP kommer fra ordet adenosintrifosfat, som er et molekyl man finner i alle levende celler. Å gjøre en ATP-måling er veldig enkelt med vår bærbare ATP-måler Kikkoman Lumitester Smart. Man svaberer et område (drar en svaber frem og tilbake over en flate) eller rører rundt i en væske for oppsamling av mikroorganismer. Deretter trykker man svaberen ned i hylsen, rister hylsen og putter hysen i målekammeret til ATP-måleren. ATP-måleren vil da måle innholdet i prøven i løpet av 10 sekunder, og oppgi den med en tallverdi oppgitt i RLU. RLU står for relativ-lys-enhet og kommer som et resultat av at prøven blir gjennombelyst av måleinstrumentet. Anbefalte verdier målt på flater etter rengjøring, der vi mennesker er og tar samt skjærebrett, bør være under 500 RLU. Egnede verdier for steder hvor mat blir oppbevart, tilberedt eller spist, slik som blant annet boller og kjøkkenbenker, bør verdien være under 200 RLU.

ATP-målere til hygienekontroll og vannanalyse

Vår mest brukte ATP-måler er produsert av Kikkoman. Macherey-Nagel har en spesialmodell til vannanalyse.

  • Vis produkter i rutenettvisning
  • Se produktet i listevisning