ATP-måler

Hva er ATP verdier og hva brukes en ATP-måler til?

En ATP-måler brukes til å ta måling av hvor mange levende celler det finnes på et området eller i en væske. ATP kommer fra ordet adenosintrifosfat som er et molekyl man finner i alle levende celler. Å gjøre en bakteriemåling er veldig enkelt med våre bærbare ATP-målere Kikkoman Lumitester PD-30 og Kikkoman Lumitester Smart. Man svaberer et område (drar en våt svaber frem og tilbake over en flate) for oppsamling av bakterier. Deretter putter man svaberen i målekammeret til ATP-måleren. ATP-måleren vil da måle innholdet i prøven i løpet av 10 sekunder, og oppgi den med en tallverdi oppgitt i RLU. RLU står for relativ-lys-enhet og kommer av at bakterieprøven blir gjennombelyst av måleinstrumentet. Anbefalte verdier der vi mennesker er og tar, bør være under 1000 RLU for en Kikkoman ATP-måler. Egnede verdier for steder hvor mat blir oppbevart, tilberedt eller spist bør være under 500 RLU. ATP prøver måles meget raskt og enkelt i åpningen på toppen av instrumentet (må vippes opp).

ATP-målere til hygienekontroll og vannanalyse

Våre ATP-målere er produsert av Kikkoman, som har to modeller til hygienekontroll, og Macherey-Nagel, som har en spesialmodell til vannanalyse.

  • Vis produkter i rutenettvisning
  • Se produktet i listevisning