Oizom Polludrone trådløs loggersystem

Kontakt oss

Trådløs logger med varsling for støv, lyd, lys, UV, temperatur, fukt og mange gasser.

Beskrivelse

Oizom Polludrone

Oizom Polludrone er et komplett trådløst loggersystem med mulighet for måling og alarmering for en rekke parametre. Dette inkluderer logging av: PM1, PM2.5, PM10, PM100 (TSP), CO2, CO, SO2, NO, NO2, O3, H2S, støy/lyd, lys, UV-stråling, temperatur og luftfuktighet. Man har også muligheten for å legge til tilleggsmoduler for logging av: vindhastighet, vindretning, nedbør og flom. Systemet støtter trådløs overføring via GSM, LORA, LTE, NB-Iotm Sigfox og WiFi. Det støtter kablet tilkobling via ethernet, modbus RS485 RTU/TCP og rele-tilkobling. Polludrone støtter også opprettelsen av grenseverdier med varlings ved brudd på disse. Man kan også sette opp rele-signaler. Dette gjør slik at hvis for eksempel støvnivået blir for høyt, kan rensesystemer starte automatisk når alarmen går. Systemet er veldig modulært og tilpasses til brukerens spesifikke behov for logging av de enkelte parameterne man ønsker.
Systemet leveres i følgende modeller:

Parameter Lite: Smart: Pro:
PM1: Nei Nei Ja
PM2.5: Ja Ja Ja
PM10: Ja Ja Ja
PM100 (TSP): Nei Nei Ja
CO2: Ja Ja Ja
CO: Ja Ja Ja
SO2: Nei Ja Ja
NO: Nei Ja Ja
NO2: Nei Ja Ja
O3: Nei Ja Ja
H2S: Nei Nei Ja
Støy/lyd: Ja Ja Ja
Lys: Ja Ja Ja
UV-stråling: Ja Ja Ja
Temperatur: Ja Ja Ja
Luftfuktighet: Ja Ja Ja
Vindhastighet: Ja Ja Ja
Vindretning: Ja Ja Ja
Nedbørsnivå: Ja Ja Ja
Flom: Ja Ja Ja

Tilleggsinformasjon

Vekt 5 kg
Produsent

Brosjyre

Oizom Polludrone