WatchGas Poli 4-gassmåler

Kontakt oss for modellvalg

Flergassmåler med stort utvalg sensorer og model med pumpe.

Leveringstid: 3-4 uker Varenummer: 98006 Kategorier: ,

Beskrivelse

WatchGas Poli flergassmåler

WatchGas Poli er en flergassmåler med et stort utvalg tilgjengelige sensorer, for måling av de fleste gassene. Måleren kan benytte opptil 4 sensorer for måling av opptil 5 gasser samtidig. Gassmåleren kan leveres med slange og pumpe eller uten. Pumpe brukes for å pumpe ut gass fra farlig sone uten å selv gå inn i den. Uten pumpe vil passivt måle omgivelsesgassene (diffusjons-måler).

Gassensorene har følgende spesifikasjoner:
Måleområde for PID (for VOC): 0 til 2000 ppm
Oppløsning for PID (for VOC): 0,01 ppm (opp til 200 ppm), deretter 0,1 ppm
Måleområde for oksygen gass (O2): 0 til 30 % vol
Oppløsning for oksygen gass (O2): 0,1 % vol
Måleområde for eksplosive gasser (LEL): 0 til 100 % LEL
Oppløsning for eksplosive gasser (LEL): 1 % LEL
Måleområde for hydrokarboner: 0 til 100 % vol
Oppløsning for hydrokarboner: 0,1 % vol
Måleområde for karbondioksid (CO2): 0 til 50 000 ppm
Oppløsning for karbondioksid (CO2: 100 ppm
Måleområde for karbonmonoksid (CO): 0 til 1000 ppm
Oppløsning for karbonmonoksid (CO):  1 ppm
Måleområde for hydrogensulfid (H2S): 0 til 1000 ppm
Oppløsning for hydrogensulfid (H2S):  0,1 ppm (opp til 100 ppm), deretter 1 ppm
Måleområde for svoveldioksid (SO2): 0 til 100 ppm
Oppløsning for svoveldioksid (SO2):  0,1 ppm
Måleområde for klor (Cl2): 0 til 50 ppm
Oppløsning for klor (Cl2):  0,1 ppm
Måleområde for klordioksid (ClO2): 0 til 1 ppm
Oppløsning for klordioksid (ClO2): 0,01 ppm
Måleområde for nitrogenoksid (NO): 0 til 250 ppm
Oppløsning for nitrogenoksid (NO):  1 ppm
Måleområde for nitrogendioksid (NO2): 0 til 20 ppm
Oppløsning for nitrogendioksid (NO2):  0,1 ppm
Måleområde for hydrogen (H2): 0 til 1000 ppm
Oppløsning for hydrogen (H2): 10 ppm
Måleområde for fosfin (PH3): 0 til 1000 ppm
Oppløsning for fosfin (PH3): 0,01 ppm (opp til 20 ppm), deretter 1 ppm
Måleområde for ETO (etylenoksid / C2H4O): 0 til 100 ppm
Oppløsning for ETO (etylenoksid / C2H4O): 0,1 ppm
Måleområde for ammoniakk (NH3): 0 til 500 ppm
Oppløsning for ammoniakk (NH3): 1 ppm
Måleområde for hydrogenfluorid (HF): 0 til 20 ppm
Oppløsning for hydrogenfluorid (HF): 0,1 ppm
Måleområde for hydrogenklorid (HCl): 0 til 15 ppm
Oppløsning for hydrogenklorid (HCl): 0,1 ppm
Måleområde for hydrogencyanid (HCN): 0 til 100 ppm
Oppløsning for hydrogencyanid (HCN): 1 ppm
Måleområde for metylmerkaptan (metantiol / CH4S): 0 til 10 ppm
Oppløsning for metylmerkaptan (metantiol / CH4S): 0,1 ppm
Måleområde for acetaldehyd (C2H4O): 0 til 20 ppm
Oppløsning for acetaldehyd (C2H4O): 0,1 ppm

Tilleggsinformasjon

Vekt 3 kg
Produsent

Gass:

Acetaldehyd (C2H4O), Amoniakk (NH3), Etylenoksid (ETO), Fosfin (PH3), Hydrogen (H2), Hydrogencyanid (HCN), Hydrogenfluorid (HF), Hydrogenklorid (HCl), Hydrogensulfid (H2S), Karbondioksid (CO2), Karbonmonoksid (CO), Klor (Cl2), Klordioksid (ClO2), LEL, Metanetiol (CH3SH), Nitrogendioksid (NO2), Nitrogenoksid (NO), Oksygen (O2), PID, Styren, Svoveldioksid (SO2), Tetrahydrothiophen (THT), VOC

Brosjyre

WatchGas POLI flergassmåler

Video

Hurtigstart

WatchGas POLI flergassmåler

Manual

WatchGas POLI flergassmåler