Senko SI-100 fastmontert gassmåler med skjerm

kr 8 640,00 - kr 29 700,00
kr 8 640,00kr 29 700,00
(kr 10 800,00kr 37 125,00 inkl. mva)

Stasjonær gassmåler med 4-20 mA signaler.

Foreta produktvalg for å se pris og bestille:

Leveringstid: 3-5 uker Varenummer: 99908 Kategorier: ,

Beskrivelse

Senko SI-100 fastmontert gassmåler med skjerm

Senko SI-100 er en fleksibel stasjonær gassdetektor, egnet for drift som frittstående detektor eller som del av et større system. Hver detektor har et integrert display, med releer for å gi lokale alarmer samt et 4-20mA signal for eksternt uttak av signaler. Måleren er sertifisert for bruk i ATEX sone 1 og 2 og den er fullt konfigurerbar gjennom frontpanelet. Den kan leveres med sensorer for brennbare gasser (katalytisk), hydrogensulfid, karbonmonoksid, hydrogen, ammoniakk, svoveldioksid, metan (infrarød), toluen (infrarød), nitrogendioksid, karbondioksid (infrarød), hydrogenklorid , VOC (PID), Xylen (infrarødt), hydrogenperoksid, etylenoksid, nitrogenoksid, hydrogenfluorid og oksygen. Den stasjonære gassmåleren har muligheten for å justere alarmgrensene og sette opp utsettelse for alarmsignal.

SI-100 har følgende sensor-spesifikasjoner:
Gass: Måleområde: Lav alarm: Høy alarm: Oppløsning:
Oksygen (O2): 0 til 30% Vol. 19,0% Vol. 23,0% Vol. 0,1% Vol.
Karbonmonoksid (CO): 0 til 500 ppm 30 ppm 60 ppm 1 ppm
Svoveldioksid (SO2): 0 til 20 ppm 2 ppm 5 ppm 0,1 ppm
Hydrogen (H2): 0 til 1000 ppm 100 ppm 500 ppm 5 ppm
Hydrogensulfid (H2S): 0 til 500 ppm 10 ppm 15 ppm 1 ppm
Eksplosive gasser (LEL) 0 til 100% LEL 15% LEL 50% LEL 1% LEL
Ammoniakk (NH3) 0 til 100 ppm 25 ppm 35 ppm 1 ppm
Klor (Cl2): 0 til 5 ppm 0,5 ppm 1,0 ppm 0,1 ppm
Karbondioksid (CO2): 0 til 2000 ppm 1000 ppm 1500 ppm 3 ppm
Hydrogenklorid (HCl): 0 til 10 ppm 1 ppm 2 ppm 0,1 ppm
VOC (PID): 0 til 1000 ppm 50 ppm 100 ppm 3 ppm
Hydrogenperoksid (H2O2): 0 til 10 ppm 1 ppm 2 ppm 0,1 ppm
Nitrogendioksid (NO2): 0 til 20 ppm 3 ppm 5 ppm 0,1 ppm
Etylenoksid (ETO/C2H4O): 0 til 30 ppm 1 ppm 2 ppm 0,1 ppm
Nitrogenmonoksid (NO): 0 til 100 ppm 25 ppm 50 ppm 1 ppm
Hydrogenfluorid (HF): 0 til 5 ppm 0,5 ppm 1 ppm 0,1 ppm

Tilleggsinformasjon

Vekt I/A
Velg modell:

Ammoniakk (NH3), Eksplosive gasser (LEL), Etylenoksid (C2H4O), Hydrogen (H2), Hydrogenfluorid (HF), Hydrogenklorid (HCl), Hydrogenperoksid (H2O2), Hydrogensulfid (H2S), Karbondioksid (CO2), Karbonmonoksid (CO), Klor (Cl2), Nitrogendioksid (NO2), Nitrogenoksid (NO), Oksygen (O2), Svoveldioksid (SO2), VOC/PID

Produsent

Gass:

Amoniakk (NH3), Etylenoksid (ETO), Hydrogen (H2), Hydrogenfluorid (HF), Hydrogenklorid (HCl), Hydrogensulfid (H2S), Karbondioksid (CO2), Karbonmonoksid (CO), Klor (Cl2), LEL, Nitrogendioksid (NO2), Nitrogenoksid (NO), Oksygen (O2), Svoveldioksid (SO2), VOC

Tilbehør

Datablad

Senko SI-100 fastmontert sensor

Manual

Senko SI-100 fastmontert sensor